Cygates samtalsserie - Säkerhet 2020

Cygate - ett samtal om IT-säkerhet i kristider

April 28, 2020

Covid-19 ställer oss inför en helt ny situation. Pandemin påverkar hela vårt samhälle och...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Jobbar vi mer eller mindre på hemarbetsplatsen

June 01, 2020

Jobbar vi mer eller mindre när vi tvingas jobba hemifrån? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Nya krav på ledarskap när arbetsättet förändras

June 01, 2020

Hur ska den som är ledare agera under dessa nya förhållanden? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Konkreta tips för distansarbete

June 01, 2020

Med människan i fokus, vilka konkreta tips kan hjälpa oss i den digitala vardagen? Hör Jenny...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Hemmakontorets bästa verktyg

June 01, 2020

Vilka verktyg är bra att ha till hands för att skapa de bästa förutsättningarna för...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Vilka lärdomar kan vi dra av vårt förändrade...

June 01, 2020

Med en otroligt snabb omställning i bagaget, vilka erfarenheter tar vi med oss framåt? Hör Jenny...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Hemarbetsplatsen - samtal om nya sättet att jobba

June 01, 2020

Vårt arbetssätt har under de senaste månaderna förändrats till att vara helt digitalt och på...