4. Ava Kundcase

November 30, 2020
Jönköpings energi berättar om sin situation före och efter införandet av Ava-teknologi samt vilken vinning de har fått av sin investering. Vi hör även Stefan Jarlegren berätta om hur flera Museum har utvecklat sin verksamhet med hjälp av Ava Aware.