Crowd Insights

November 09, 2020
Crowd Insights
Ett sätt att skapa ett bättre samhälle genom att förstå medborgarnas rörelsemönster och få insikter i rörelsemönster för att optimera pendlingsvägar, kollektivtrafik mm. Förstå besöksflöden för att optimera marknadsföring o s v. Crowd Insights har under senaste tiden varit med i diverse nyhetssändningar för att förklara resmönster i samhället under pågående Coronautbrott.
Talare: Christian Lewenhaupt, Data insights Telia Company