Cyberhygien i kristider

November 09, 2020

Aktiviteten på intrång från främmande makt har ökat flerfaldigt under Corona.Hur ska vi som Organisation och jag som medarbetare tänka och göra för att ha god cyberhygien i kristider?

Talare: Fredrik Börjesson, Cybersäkerhetsexpert Cygate