Cygate - ett samtal om IT-säkerhet i kristider

June 02, 2020
Covid-19 ställer oss inför en helt ny situation. Pandemin påverkar hela vårt samhälle och cyberkriminella nyttjar situationen för att förmå allmänheten att t ex skänka pengar eller så uppmanar man till att klicka på länkar för att få viktigt information. Det här ställer säkerhetsarbetet på sin spets. Dessutom blir tillgängligheten blir oerhört viktig när anställda inte längre sitter på sin arbetsplats.