ENERGIBOLAGENS ROLL I KOMMUNERNAS DIGITALISERING

November 27, 2018 08:25 AM
En förändrad fibermarknad och nya möjligheter med IoT ritar om marknaden för de kommunägda energibolagen. Hur ser energibolagen på sin roll för att digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas i samhället, idag och i framtiden?

Live: ENERGIBOLAGENS ROLL I KOMMUNERNAS DIGITALISERING

November 27, 2018 08:25 AM
En förändrad fibermarknad och nya möjligheter med IoT ritar om marknaden för de kommunägda energibolagen. Hur ser energibolagen på sin roll för att digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas i samhället, idag och i framtiden?