Klipp: Hemmakontorets bästa verktyg

June 02, 2020 Distansarbete, hemarbetsplats

Vilka verktyg är bra att ha till hands för att skapa de bästa förutsättningarna för distansarbete? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala med Anders Jägermo, affärsägare Digital arbetsplats och Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare om hur förändrade vanor påverkar oss.