Klipp: Hur förändras företags säkerhetsarbete

April 23, 2020
Vilka nya typer av krav ställs på företag och organisationer till följd av pandemin? Hör Fredrik Börjesson, Cybersäkerhetsexpert på Cygate samtala med Jenny Lindgren, COO på Cygate.