Klipp: Jobbar vi mer eller mindre på hemarbetsplatsen

June 02, 2020 distansarbete, hemarbetsplats

Jobbar vi mer eller mindre när vi tvingas jobba hemifrån? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala med Anders Jägermo, affärsägare Digital arbetsplats och Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare om hur förändrade vanor påverkar oss.