Klipp: Konkreta tips för distansarbete

June 02, 2020 distansarbete, hemarbetsplats

Med människan i fokus, vilka konkreta tips kan hjälpa oss i den digitala vardagen? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala med Anders Jägermo, affärsägare Digital arbetsplats och Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare om hur förändrade vanor påverkar oss.