Klipp: Nya krav på ledarskap när arbetsättet förändras

June 02, 2020 distansarbete, hemarbetsplats
Hur ska den som är ledare agera under dessa nya förhållanden? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala med Anders Jägermo, affärsägare Digital arbetsplats och Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare om hur förändrade vanor påverkar oss.