Klipp: Vilka lärdomar kan vi dra av vårt förändrade arbetssätt?

June 02, 2020 distansarbete, hemarbetsplats

Med en otroligt snabb omställning i bagaget, vilka erfarenheter tar vi med oss framåt? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala med Anders Jägermo, affärsägare Digital arbetsplats och Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare om hur förändrade vanor påverkar oss.