Live - Andreas Dahlqvist, Telia och Kåre Nordström Cygate

October 21, 2019 5g, Connect2IT, Cygate, Telia, wifi6
Andreas Dahlqvist, Head of 5G program at Telia Sweden och Kåre Nordström, säljdirektör på Cygate berättar om 5G - nästa generations mobilnät som kommer att skapa helt nya möjligheter för dig, företag och samhället i stort.