Live - Fredrik Ekström, Norrköpings kommun

Så skapade Norrköpings kommun en digitaliseringsavdelning i förändring.