Live - Fredrik Sidmar och Fredrik Borjesson

Cygates VD Fredrik Sidmar och Fredrik Börjesson, Säkerhetsexpert på Cygate inleder Connect2IT 2019 – Med digitala hjärnor och analoga hjärtan lyckas vi!