Live - Lars Hübinette, nätverksarkitekt, Handelsbanken

Handelsbanken bytte datacenter på halverad förändringstid tack vare nytt sätt att arbeta.