Mobilnätsdata som stöd för städer & kommuner under & efter corona-pandemin

May 20, 2020