Nya arbetssätt kan ge både effektivitetsvinster och förbättrad samverkan.

November 09, 2020

Tekniken erbjuder ständigt fler och mer avancerade möjligheter för att samverka, men hur kan vi som organisation, grupp och individ ta vara på tekniken? Hur gör vi tekniken relevant för alla medarbetare och hur säkerställer vi att alla inkluderas.

Talare: Oscar Berg, Digital strateg Telia Company