Säkerhetswebinar med Cygate Ava Security (hela).mp4

November 30, 2020
1 – Introduktion Ava Reveal med Andrès Portillo
Varför Ava Reveal? Vi ger dig en kort introduktion kring Avas tjänster och produkter.
2 - Ava Cyber/Reveal med Christian Skogeby
Hur kan du i förebyggande syfte upptäcka, förhindra och utbilda din personal i realtid kring intrångsförsök och informationsläckage.
3 – Ava Video/Aware med Hampus Lindèn
Vi tar Videoövervakning till en helt ny nivå men toppmoderna teknologi och mjukvara. Låt AI och machine-learning öppna nya möjligheter för dig.
4 – Kundcase med Peter Josefsson
Jönköpings energi berättar om sin situation före och efter införandet av Ava-teknologi samt vilken vinning de har fått av sin investering
Vi hör även Stefan Jarlegren berätta om hur flera Museum har utvecklat sin verksamhet med hjälp av Ava Aware.
5 – Ebjudande från Cygate och Ava
Både Cygate och Ava har aktuella erbjudanden som gäller fram till årsskiftet 20/21.