Tagged with hemarbetsplats

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Jobbar vi mer eller mindre på...

June 01, 2020

Jobbar vi mer eller mindre när vi tvingas jobba hemifrån? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Nya krav på ledarskap när arbetsättet...

June 01, 2020

Hur ska den som är ledare agera under dessa nya förhållanden? Hör Jenny Lindgren, COO Cygate...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Konkreta tips för distansarbete

June 01, 2020

Med människan i fokus, vilka konkreta tips kan hjälpa oss i den digitala vardagen? Hör Jenny...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Hemmakontorets bästa verktyg

June 01, 2020

Vilka verktyg är bra att ha till hands för att skapa de bästa förutsättningarna för...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Vilka lärdomar kan vi dra av vårt...

June 01, 2020

Med en otroligt snabb omställning i bagaget, vilka erfarenheter tar vi med oss framåt? Hör Jenny...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Hemarbetsplatsen - samtal om nya sättet att jobba

June 01, 2020

Vårt arbetssätt har under de senaste månaderna förändrats till att vara helt digitalt och på...

Cygates samtalsserie - Distansarbete 2020

Klipp: Vad händer när vi jobbar hemifrån?

June 01, 2020

Arbete är inte en plats. Hör Jenny Lindgren, COO Cygate samtala med Anders Jägermo, affärsägare...