Teknik i skolan

December 04, 2020
Skolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov år 2023.
Hur säkrar man upp att nätverk, tjänster och infrastruktur är stabila och har kapaciteten som krävs för att leverera en säker testmiljö? Hur ser man till att bistå med visibilitet och spårbarhet vid utredning om eventuellt fusk?

Talare: Peter Josefsson, Säkerhetsarkitekt Cygate