Webinar: Digitalisering och Smarta samhällen

Webinar: Digitalisering och Smarta samhällen

Teknik i skolan

November 09, 2020

Skolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov år 2023. Hur säkrar man upp att nätverk,...

Webinar: Digitalisering och Smarta samhällen

Cyberhygien i kristider

November 09, 2020

Aktiviteten på intrång från främmande makt har ökat flerfaldigt under Corona.Hur ska vi som...

Webinar: Digitalisering och Smarta samhällen

Nya arbetssätt kan ge både effektivitetsvinster...

November 09, 2020

Tekniken erbjuder ständigt fler och mer avancerade möjligheter för att samverka, men hur kan vi...

Webinar: Digitalisering och Smarta samhällen

Internet of things

November 09, 2020

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter för att skapa hållbara och effektiva lösningar på...

Webinar: Digitalisering och Smarta samhällen

Kundcase  Mörbylånga kommun

November 09, 2020

Kund berättar om hur man tagit sig an digitaliseringsresan och hur man har hittat nya arbetssätt...

Webinar: Digitalisering och Smarta samhällen

Crowd Insights

November 09, 2020

Crowd Insights Ett sätt att skapa ett bättre samhälle genom att förstå medborgarnas...